Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Posted on: 17 January 2017
  • By: admin

                      प्रकल्पाचे नाव : काजू फळ प्रक्रिया  

 

. प्रस्तावना     :  फळाचे उत्पादन वाढल्यामुळे बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात फळे येतात व नाशवंत असल्यामुळे ते लवकर नॅश पावतात. त्यामुळे शेतकऱ्यला मोठा तोटा सहन करावा लागतो. फळ प्रक्रिया हि काळाची गरज बनली आज व त्यामुळे या उद्योगांना खूप महत्व प्राप्त झाले आहे

 

 . बाजारपेठ पाहणी / अभ्यास  :  बाजार पेठेमध्ये मोठ्या प्रमाणात काजू येतात व ते जास्त वेळ राहिल्यास खराब होतात. त्यामुळे फळ प्रक्रियेस खूप मागणी आहे 

हे. कारण यामुळे फळे जास्त दिवस टिकतात व ऑफ सिजनमध्ये सुध्दा 

 

. मागणी पुरवठा स्तिथी

अ) अंदाजे मागणी : ५००० किलो 

ब ) अंदाजे पुरवठा : २००० किलो 

क ) मागणी व पुरवठ्यामधील फरक : ३००० किलो   

 

. स्पर्धकांविषयी : या व्यवसायामध्ये कमी स्पर्धक आहेत व  त्यांच्याकडे पुरेसे तंत्रज्ञान  नसल्यामुळे ते मागणी इतका पुरवठा करू शकत नाहीत. 

 

. सध्याच्या किमतीचे स्वरूप : २००/- रु. प्रति किलो   

 

. तुमच्या उत्पादनाचे वस्तूची किंमत : २००/- रु.  प्रति किलो  

 

. उत्पादन करव्याच्या वस्तूचे नाव : ) काजूगर 

 

. सेवेचे उपायोग फायदा  : खाण्यासाठी वापरतात व मसाल्यामध्ये यांचा समावेश होतो . 

 

. नियोजित क्षमता ( बाजारपेठ पाहणीनुसार)

१) ८ तासांत / दिवस ५ किलो * तास / ३०० दिवस 

२) अंदाजे वार्षिक उत्पादन :  ५३०० = १५्ष० किलो 

३) विक्रीची किंमत प्रत्येकी = २०० /- रु किलो 

४) अंदाजे वार्षिक विक्री : १५००*२००=३,००,०००/-

 

. उत्पादन प्रक्रिया :  

 

३.४ जागेचा तपशील :  

१) परिक्षेत्र (एरिया) :४०*४०चौरस फूट (स्वतःची)

२) बांधकामाचे क्षेत्रफळ : ३०*१० चौरस फूट बांधकामाचा खर्च = २०,०००/-

                                                                ------------------------------

                                                                             २०,०००/-

 

 . यंत्रसामग्री / स्थिर वस्तू :

 

अ.क्र.

विवरण

पुरवठादार

नग

खरेदी किंमत

एकूण किंमत

शेरा

 

.

  ड्रायर 

स्थानिक बाजारपेठ 

१०,०००/-

१०,०००/-

 

एकूण किंमत

१९,०००/-

 

 

. ) कच्च्या मालाची गरज : वर्ष ( बांधणी खर्च , नाशवंत वस्तू (consumables)) इतर 

 अ.क्र.

कच्च्या मालाचे विवरण / नांव 

संख्या  

किंमत  

एकूण किंमत

शेरा  

 १.

काजू बोंडे 

 ४५००कि  

३०/- कि. 

 १,३५,०००/-

 

 

१३५,०००/-

 

 

 

 

) खेळते भांडवल एक वर्षासाठी -

३.७  उपयोगिता : 

१. विद्युत                 ६०००/-

२. पाणी नळपट्टी            ६००/-

                          --------------

                              ६,६००/-

 

. मनुष्यबळाची आवश्यकता

 

  अ.क्र.

 कर्मचारी वर्ग

संख्या  

सरासरी दरमहा पगार  

एकूण पगार  

 १.

 कुशल कामगार

 १

 १५००/-

 १५००/-

 २.

 अर्धकुशल कामगार

 -

 -

 -

 ३.

 अकुशल कामगार

३ महिन्यासाठी 

 १,०००/-

 १,०००/-

 ४.

 कार्यालयन कामगार

 -

 -

 -

 एकूण खेळते भांडवल : २५००*१२ = ३०,०००/- रु

२५००/-

 

 

 

 

 

 

 

. आर्थिक व्यवहार्यता : ( फिजिबिलिटी )

. खेळते भांडवलाची आवश्यकता

अ. क्र. 

वस्तू 

 तीन महिण्यासाठी आवश्यक सटॉकिग लेव्हल साठा 

 सरासरी दरमहा 

      १.

 कच्चा माल 

 -

३३,७५०/-

२. 

 उत्पादन प्रक्रियेच्या वेळेचा खर्च 

 -

 -

३. 

 वीज पाणी खर्च 

 -

      १,६५०

४. 

 कर्मचारी वर्गाचा पगार 

 -

७,५००/-

एकूण खेळते  भांडवल 

४२,९००/-

 

. प्राथमिक आणि उत्पादन पूर्व खर्च : 

 

.. प्राथमिक खर्च 

 

प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा खर्च : रु२००/- 

 कायदेशीर खर्च (लीगल)                  : रु. २००/- 

 

.. उभारणी (उत्पादन पूर्व खर्च

प्रवास खर्च                                 : रु. २००/- 

विमा खर्च (इमारत , यंत्रसामग्री )    :  २००/-

सुरवातीचा खर्च                            :  ५००/- 

 एकूण प्राथमिक उभारणीपूर्वीचा खर्च   : ,३००/- 

 .  प्रकल्प किंमत आणि वित्त व्यवस्था : 

अ.क्र.

 विवरण 

 रुपये 

      १. 

 जागा स्वतःची 

 -

२. 

 इमारत 

२५,०००/-

३. 

 यंत्रसामग्री 

१९,०००/-

 ४. 

 प्राथमिक उभारणीचा खर्च 

 १,३००/- 

 ५.  

खेळते भांडवलासाठी स्वतःचा वाटा  (एकूण मागणीच्या २५% टक्के)

 १०,७२५/-

 एकूण प्रकल्पाची किंमत 

रु. ५६,०२५/-

 

.. वित्त व्यवस्था : पंत्रप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत

 

अ.क्र.  

 विवरण 

 रुपये 

१.  

 स्वतःची गुंतवणूक (५ टक्के स्वतःची रक्कम) 

 २,८०१/-

 २. 

मिळणारे बीज भांडवल  

   ३. 

बँकेचे कर्ज किंवा इतर आर्थिक संस्थांचे कर्ज (९५ टक्के ) 

५३,२२४/-

 एकूण कर्ज 

५६,०२५/-

 

.  प्रशासकीय आण विक्री खर्च : (वार्षिक

 

 अ.क्र.

 विवरण 

 रुपये 

 १. 

प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी खर्च  

२००/- 

 २. 

टपाल आणि दूरध्वनी खर्च  

 २००/-

 ३. 

प्रवास व रिक्षा खर्च  

५००/- 

 ४. 

 कायदा व व्यवसायिक खर्च 

२००/- 

 ५. 

 भाडे दर आणि कर खर्च 

 २००/-

 ६. 

 सुरक्षा खर्च 

   ५०० /- 

 ७. 

 जाहिरात आणि विक्री प्रसिद्धी कमिशन 

 ५००/-

 ८. 

वाहतूक खर्च  

 ५००/- 

   ९. 

किरकोळ खर्च  

 २००/- 

 एकूण खर्च 

३,०००/-

 

नफा पत्रक 

) वार्षिक मिळकत  : रु. ,००,०००/-

एकूण खर्च (वार्षिक)  :

 

अ.क्र. 

 विवरण 

 रुपये 

१.  

 कच्चा माल 

 १,३५,०००/-

२.  

वीज पाणी खर्च  

 ६,६६०  /- 

३.  

 कर्मचारी पगार 

३०,०००/- 

४.  

 प्रशासकीय व विक्री खर्च 

३,०००/-

 ५.   

 व्याज (१५ टक्के)

  ७,९८३/-

  ६. 

घसारा / दुरुस्ती खर्च (१० टक्के)

 ४,४००/-

 एकूण खर्च 

१,८६,९८३/-

 

 


 

एकूण उत्पन्न (वार्षिक)

 

नफा = एकूण उत्पन्न - एकूण खर्च

) ( )

 

वार्षिक उत्पन्न - वार्षिक खर्च = वार्षिक नफा

   ,००,००० - ,८६,९८३ = ,१३,०१७/-

 

मासिक नफा = ,१३,०१७१२ = ,४१८/-

 

   मासिक नफा =  ,४१८/-