Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Posted on: 17 January 2017
  • By: admin

   प्रकल्पाचे नाव : कीड नियंत्रण पीक संरक्षण 

 

. प्रस्तावना        :  सध्या संकरित जाती निघाल्यामुळे पिकांवर खूप रोगांचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. त्यामुळे फवारणीवर लोकांचा खूप भर आहे. म्हून सध्या या व्यवसायाला खूप महत्व आहे

 

. बाजारपेठ पाहणी / अभ्यास :  सध्या बाजरात  अश्या प्रकारचं ध्या या व्यवसायाला बाजारपेठेत खूप मागणी आहे बाजारात अश्या प्रकारचा व्यवसाय करणारे फार वर्णने कमी आहेत. शेतकऱ्याला विकत पंप घेऊन फवारणे शक्य नाही म्हणून  व्यवसायाला खूप मागणी आहे. त्यचबरोबर कोणते 

 

. मागणी पुरवठा स्तिथी

) अंदाजे मागणी : १५००० एकर 

) अंदाजे पुरवठा : ३००० एकर 

) मागणी पुरवठ्यामधील फरक : १२००० एकर 

 

. स्पर्धकांविषयी : या व्यवसायामध्ये कमी स्पर्धंक आहेत शेतकऱ्यास अपुरे पडतात ते व्यवस्थित पूर्ण फवारणीहि केल्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. त्याचबरोबर कोणते औषध फवारायचे याची माहिती त्याना नाही 

 

. सध्याच्या किमतीचे स्वरूप : ५०/- रु. प्रति  एकर 

 

. तुमच्या उत्पादनाचे वस्तूची किंमत५०/- रु.  प्रति  एकर 

 

. उत्पादन करव्याच्या वस्तूचे नाव :

) फवारणीद्व्यारे कीड नियत्रण ) फवारा भाडयाने देणे 

 

. सेवेचे उपायोग फायदा  :  कीड नियंत्रण होऊन उत्कृष्ट दर्जाचे पीक येईल. परिणाम शेतकऱ्यास जास्त उत्पादन मिळते

 

. नियोजित क्षमता ( बाजारपेठ पाहणीनुसार

) तासांत / दिवस १६ एकर तास  / १६ एकर २५० दिवस / वर्ष 

) अंदाजे वार्षिक उत्पादन :  ४००० एकर 

) विक्रीची किंमत प्रत्येकी = /- रु एकर 

) अंदाजे वार्षिक विक्री :  ४०००*५०=,००,०००/-

तसेच पंप भाड्याने देऊन 

 

. उत्पादन प्रक्रिया :  

 

. जागेचा तपशील :  

) परिक्षेत्र (एरिया) : १०० चौरस फूट (स्वतःची)

) बांधकामाचे क्षेत्रफळ : १०*१० चौरस फूट बांधकामाचा खर्च = २५०००/- 

                                                                ------------------------------

                                                                             २५०००/- 

. यंत्रसामग्री / स्थिर वस्तू :

 

.क्र.

विवरण

पुरवठादार

नग

खरेदी किंमत

एकूण किंमत

शेरा

 

.

  पाठपंप 

अँस्पी  

५००/-

,०००/-

 

.

मारोती पंप 

स्थानिक बाजार

१२००/-

,८००/-

 

एकूण किंमत

३६,८००/-

 

 

 . ) कच्च्या मालाची गरज : वर्ष ( बांधणी खर्च , नाशवंत वस्तू (consumables)) इतर 

 .क्र.

कच्च्या मालाचे विवरण / नांव 

संख्या  

किंमत  

एकूण किंमत

शेरा  

 .

पेट्रोल ऑइल 

 ५०० लि

३०/- लि

 १५,०००/-

 

 

१५,०००/-

 

 

 

 

 

) खेळते भांडवल एक वर्षासाठी -

.  उपयोगिता

. विद्युत                

. पाणी नळपट्टी         

                          

. मनुष्यबळाची आवश्यकता

 

  .क्र.

 कर्मचारी वर्ग

संख्या  

सरासरी दरमहा पगार  

एकूण पगार  

 .

 कुशल कामगार

 

 ,०००/-

 ,०००/-

 .

 अर्धकुशल कामगार

 -

 -

 -

 .

 अकुशल कामगार

महिन्यासाठी 

 ,०००/-

 ,०००/-

 .

 कार्यालयन कामगार

 -

 -

 -

 एकूण खेळते भांडवल : ,०००*१२ = ६०,०००/- रु

५०००/-

 

 

 

 

 

 

 

. आर्थिक व्यवहार्यता : ( फिजिबिलिटी )

. खेळते भांडवलाची आवश्यकता

क्र

वस्तू 

 तीन महिण्यासाठी आवश्यक सटॉकिग लेव्हल साठा 

 सरासरी दरमहा 

      .

 कच्चा माल 

 -

,७५०/-

 उत्पादन प्रक्रियेच्या वेळेचा खर्च 

 -

 -

 वीज पाणी खर्च 

 -

      -

 कर्मचारी वर्गाचा पगार 

 -

     १५,०००/-

 एकूण खेळते  भांडवल 

१८,७५०/-

 

. प्राथमिक आणि उत्पादन पूर्व खर्च : 

 

.. प्राथमिक खर्च 

प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा खर्च : रु२००/- 

कायदेशीर खर्च (लीगल)                  : रु१००/-  

 

.. उभारणी (उत्पादन पूर्व खर्च

 

प्रवास खर्च                                 : रु. २००/- 

विमा खर्च (इमारत , यंत्रसामग्री )    :  

सुरवातीचा खर्च                            :  २००/-

 

एकूण प्राथमिक उभारणीपूर्वीचा खर्च       : ७००/- 

 

.  प्रकल्प किंमत आणि वित्त व्यवस्था :  

.क्र.

 विवरण 

 रुपये 

      

 जागा स्वतःची 

 -

 इमारत 

२५,०००/-

 यंत्रसामग्री 

३६,८००/-

 

 प्राथमिक उभारणीचा खर्च 

 ७००/- 

 .  

खेळते भांडवलासाठी स्वतःचा वाटा  (एकूण मागणीच्या २५टक्के)

 ,५८७/-

 एकूण प्रकल्पाची किंमत 

रु. ६७,१८७/-

 

.. वित्त व्यवस्था : पंत्रप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत 

 

.क्र.  

 विवरण 

 रुपये 

.  

 स्वतःची गुंतवणूक ( टक्के स्वतःची रक्कम

 ,३५९/-

 

मिळणारे बीज भांडवल  

   

बँकेचे कर्ज किंवा इतर आर्थिक संस्थांचे कर्ज (९५ टक्के ) 

६३,८२८/-

 एकूण कर्ज 

६७,१८७/-

 

.  प्रशासकीय आण विक्री खर्च : (वार्षिक

 

 .क्र.

 विवरण 

 रुपये 

 

प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी खर्च  

१००/- 

 

टपाल आणि दूरध्वनी खर्च  

 १००/-

 

प्रवास  रिक्षा खर्च  

२००/- 

 

 कायदा  व्यवसायिक खर्च 

१००/- 

 

 भाडे दर आणि कर खर्च 

 २००/-

 

 सुरक्षा खर्च 

   ५० /- 

 

 जाहिरात आणि विक्री प्रसिद्धी कमिशन 

 १००/-

 

वाहतूक खर्च  

 ५००/- 

   

किरकोळ खर्च  

 ५००/- 

 एकूण खर्च 

,८५०/-

 

नफा पत्रक 

) वार्षिक मिळकत  : रु. ,५०,०००/-

एकूण खर्च (वार्षिक)  :

 

.क्र

 विवरण 

 रुपये 

.  

 कच्चा माल 

 ,०००/-

.  

वीज पाणी खर्च  

   /

.  

 कर्मचारी पगार 

६०,०००/- 

.  

 प्रशासकीय  विक्री खर्च 

,१८०/

 .   

 व्याज (१५ टक्के)

 ,५७४/-

  

घसारा / दुरुस्ती खर्च (१० टक्के)

,१८०/

 एकूण खर्च 

८२,६०४/-

 

एकूण उत्पन्न (वार्षिक)

नफा = एकूण उत्पन्न - एकूण खर्च

) ( )

वार्षिक उत्पन्न - वार्षिक खर्च = वार्षिक नफा 

   ,२५,००० - ८२,६०४ = ,४२,३९६/-

मासिक नफा = ,४२,३९६१२ = ११,८६६/-

 

   मासिक नफा =  ११,८६६/-