Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Posted on: 17 January 2017
  • By: admin

                                  प्रकल्पाचे नाव : गांडूळ खत 

. प्रस्तावना     :  रासायनिक खतांचा वापर केल्यामुळे जमिनीची सुपीकता दिवसेंदिवस घटत आहे त्यामुळे लोक सेंद्रिय खताकडे वळत आहेत   

 

. बाजारपेठ पाहणी / अभ्यास  :  या उद्योगांमध्ये सेंद्रिय खत उत्पादक खूप कमी आहेत. तसेच ते चांगल्या प्रतीचे खत तयार करत नाहीत 

 

. मागणी पुरवठा स्तिथी

) अंदाजे मागणी : ५००० टन 

) अंदाजे पुरवठा : २००० टन  

) मागणी पुरवठ्यामधील फरक : ३००० टन  

 

. स्पर्धकांविषयी : स्पर्शकाकडे नवीन तंत्रज्ञान नाही त्यामुळे  चांगल्या प्रतीचे खत तयार करू शकत नाहीत

 

. सध्याच्या किमतीचे स्वरूप : ५००/- रु. प्रति  टन  

 

. तुमच्या उत्पादनाचे वस्तूची किंमत : ५००/- रु.  प्रति टन  

 

. उत्पादन करव्याच्या वस्तूचे नाव : ) गांडूळ खत 

 

. सेवेचे उपायोग फायदा  :  शेती पिकासाठी खूप उपयोगी आहे जमिनीची सुपीकता वाढवते

 

. नियोजित क्षमता ( बाजारपेठ पाहणीनुसार

) तासांत / दिवस ६०० टन / महिने  

) अंदाजे वार्षिक उत्पादन :  २४,००० टन /  वर्ष 

) विक्रीची किंमत प्रत्येकी = ५०० /- रु टन  

) अंदाजे वार्षिक विक्री : ,४००*५००=१२,००,०००/-

 

. उत्पादन प्रक्रिया :पालापाचोळा यामध्ये सोडून कंपोस्ट तयार करणे एक ते डिड महिन्यानंतर चाचणी करून खात विक्री करणे 

 

. जागेचा तपशील :  

) परिक्षेत्र (एरिया) :  एकर (भाडयाची)

) बांधकामाचे क्षेत्रफळ : १५*१० = चौरस फूट = २५०००/-

                                   शेडसाठी               = २५०००/-

                                           ------------------------------

                                                                 ५००००/- 

. यंत्रसामग्री / स्थिर वस्तू :

.क्र.

विवरण

पुरवठादार

नग

खरेदी किंमत

एकूण किंमत

शेरा

 

.

एच. पी

टॅक्समो कंपनी

,०००/-

,०००/-

 

.

चाळणी

स्थानिक बाजार

५००/-

५००/-

 

.

औजारे

हार्डवेअर दुकाने 

,०००/-

,०००/-

 

एकूण किंमत

,५००/-

 

 

.४ अ) कच्च्या मालाची गरज : वर्ष ( बांधणी खर्च , नाशवंत वस्तू (consumables)) इतर 

 .क्र.

कच्च्या मालाचे विवरण / नांव 

संख्या  

किंमत  

एकूण किंमत

शेरा  

 .

पालापाचोळा

 १२,०००

टन

१०० रु./-

 ,२०,०००/-

 

 .

 शेणखत

१२,०००

टन

२०० रु. /-

,४०,०००/-

 

 .

गांडूळ

२४००  

.५०

 १२,०००/-

 

 

,७२,०००/-

 

 

 

 

 

 

 

 

) खेळते भांडवल एक वर्षासाठी

. उपयोगिता

. विद्युत                 ,४०० /- 

. पाणी नळपट्टी         

                             -----------------

                   एकूण    ,४०० /- रु वर्षासाठी

 

. मनुष्यबळाची आवश्यकता

 

  .क्र.

 कर्मचारी वर्ग

संख्या  

सरासरी दरमहा पगार  

एकूण पगार  

 .

 कुशल कामगार

 

 ,०००/-

 ,०००/-

 .

 अर्धकुशल कामगार

 -

 -

 -

 .

 अकुशल कामगार

 ,२००/-

 ,४००/-

 .

 कार्यालयन कामगार

 -

 -

 -

 एकूण खेळते भांडवल : ,४००*१२ = ५२,८००/- रु

,४००/-

 

 

 

 

 

 

. आर्थिक व्यवहार्यता : ( फिजिबिलिटी )

. खेळते भांडवलाची आवश्यकता

क्र

वस्तू 

 तीन महिण्यासाठी आवश्यक सटॉकिंग लेव्हल साठा 

 सरासरी दरमहा 

      .

 कच्चा माल 

 -

-

 उत्पादन प्रक्रियेच्या वेळेचा खर्च 

 -

९३,०००/-

 वीज पाणी खर्च 

 -

६००/-

 कर्मचारी वर्गाचा पगार 

 -

     १३,२००/-

 एकूण खेळते  भांडवल 

,०६,८००/-

 

. प्राथमिक आणि उत्पादन पूर्व खर्च : 

 

.. प्राथमिक खर्च 

 प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा खर्च : रु२००/- 

कायदेशीर खर्च (लीगल)                  : रु१००/- 

  .. उभारणी (उत्पादन पूर्व खर्च

 प्रवास खर्च                                 : रु. ५००/- 

 विमा खर्च (इमारत , यंत्रसामग्री )    : ५००/- 

 सुरवातीचा खर्च                            : रु५००/- 

एकूण प्राथमिक उभारणीपूर्वीचा खर्च       : रु. ,८००/- 

 

 

.  प्रकल्प किंमत आणि वित्त व्यवस्था : 

 

.क्र.

 विवरण 

 रुपये 

      

 जागा स्वतःची 

 -

 इमारत 

५०,०००

/-

 यंत्रसामग्री 

 

६५००/-

 

 प्राथमिक उभारणीचा खर्च 

 ,८००/- 

 .  

खेळते भांडवलासाठी स्वतःचा वाटा  (एकूण मागणीच्या २५टक्के)

 २६,७००/-

 एकूण प्रकल्पाची किंमत 

रु. ८५,०००/-

 

.. वित्त व्यवस्था : पंत्रप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत 

 

.क्र.  

 विवरण 

 रुपये 

.  

 स्वतःची गुंतवणूक ( टक्के स्वतःची रक्कम

 ,२५०/-

 

मिळणारे बीज भांडवल  

   

बँकेचे कर्ज किंवा इतर आर्थिक संस्थांचे कर्ज (९५ टक्के ) 

८०,७५०/-

 एकूण कर्ज              

८५,०००/-

 

.  प्रशासकीय आण विक्री खर्च : (वार्षिक

 

 .क्र.

 विवरण 

 रुपये 

 

प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी खर्च  

१००/- 

 

टपाल आणि दूरध्वनी खर्च  

 -

 

प्रवास  रिक्षा खर्च  

२००/- 

 

 कायदा  व्यवसायिक खर्च 

१००/- 

 

 भाडे दर आणि कर खर्च 

 २००/-

 

 सुरक्षा खर्च 

   ३०० /- 

 

 जाहिरात आणि विक्री प्रसिद्धी कमिशन 

 ४००/-

 

वाहतूक खर्च  

 ,०००/- 

   

किरकोळ खर्च  

 ७००/- 

 एकूण खर्च 

,०००/-

 

नफा पत्रक 

) वार्षिक मिळकत  : रु. १२,००,०००/-

एकूण खर्च (वार्षिक)  :

 

.क्र

 विवरण

 रुपये

.  

 कच्चा माल 

 ,७२,०००/-

.  

वीज पाणी खर्च  

,४०० /

.  

 कर्मचारी पगार 

५२,८००/- 

.  

 प्रशासकीय  विक्री खर्च 

,०००/

 .   

 व्याज (१५ टक्के)

 १२,११२/-

  

घसारा / दुरुस्ती खर्च (१० टक्के)

,६५००/

 एकूण खर्च                     

,४७,९६२/-

 

एकूण उत्पन्न (वार्षिक)

 नफा = एकूण उत्पन्न - एकूण खर्च

) ( )

वार्षिक उत्पन्न - वार्षिक खर्च = वार्षिक नफा 

   १२,००,०००,४७,९६२ = ,५२,०३८

 

   मासिक नफा = ,५२,०३८१२ = ६२,६७०/-

    मासिक नफा =  ६२,६७०/-