Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Posted on: 18 January 2017
  • By: admin


प्रकल्पाचे
 नाव : फळ मुरब्बा 

प्रस्तावना : फळामध्ये असणारे विविध प्रकारची जीवनसत्वे , लोह , मिनरल्स , प्रोटिन्स  यामुळे फळांचा वापर दैनंदिन जीवनाला केला जातो यामुळे फळांपासून तयार केलेल्या मुरंब्यास आज खुप प्राप्त झाले आहे 

. बाजारपेठ पाहणी / अभ्यास : आवळा फळ मुरंब्यास मागणी खूप आहे . पण पुरवठा कमी आहे त्यामुळे या व्यवसायाला बाजारपेठेत खूप मागणी आहे 

. मागणी पुरवठा स्थिती :

अंदाजे मागणी : १०,००० किलोग्रॅम 

)  अंदाजे पुरवठा : ,००० किलोग्रॅम

मागणी  पुरवठ्या मधील फरक : ,००० किलोग्रॅम

. स्पर्धकांविषयी : सध्या  या विषयात स्पर्धक कमी आहेत तसेच त्यांना तांत्रिक ज्ञान कौशल्यामुळे निश्चितच आपणच वरचढ ठरू 

. सध्याच्या किमतीचे स्वरूप : ४० रु. किलो 

. तुमच्या उत्पादन / वस्तूची किंमत :  ४० रु. किलो  

. उत्पादन करावयाच्या वस्तूचे नाव  :  आवळा फळ मुरब्बा 

. उत्पादन करावयाच्या वस्तूचे उपयोग 

जीवनसत्वाची भरपूर मात्रा यामध्ये असल्यामुळे ते  शरीरास खूप पोषक आहेत 

नियोजित क्षमता (बाजरपेठ पाहणीनुसार)

८ तासांचे / दिवस २५  किलो २०० दिवस / वर्ष 

)   अंदाजे वार्षिक उत्पादन : २०० * २५ = ५०००/- 

विक्रीची किंमत प्रत्येकी = ४० रु. / किलो 

अंदाजे वार्षिक विक्री :  ५०००*४०रु. = ,००,०००/-

. यंत्रसामग्री / स्थिर वस्तू :

 .क्र.

 विवरण 

पुरवठादार  

नग

खरेदी किंमत  

एकूण किंमत  

शेरा  

 

 

 

 

 

 

 

 .

मोठ्या आकाराचे स्टोव्ह  

स्थानिक बाजारपेठ  

५००/- 

 ५००/-

 

.  

मिक्सर 

स्थानिक बाजारपेठ  

 

 ,०००/-

 ,०००/-

 

.

 फळ धुण्याच्या टाक्या   

 स्थानिक बाजारपेठ

 

 २००/-

 ६००/-

 

.

माडी 

 स्थानिक बाजारपेठ

  ८कि. 

 १२५/-

 ,०००/-

 

 .

स्टेनलेस स्टील  टाकी  

 स्थानिक बाजारपेठ

 

५००/-  

५००/-

 

वजन

स्थानिक बाजारपेठ

१२००/- 

१२००/-

 

फर्निचर 

स्थानिक बाजारपेठ

,०००/-

,०००/-

 

एकूण किंमत

 ,८००/-

 

. कच्च्या मालाची गरज :  वर्ष ( बांधणी खर्च , नाशवंत वस्तू (consumables)) इतर 

 .क्र.

कच्च्या मालाचे विवरण / नांव 

संख्या  

किंमत  

एकूण किंमत

शेरा  

 .

  फळे 

 ३००कि.  

१०/-   

 ,०००/-

 

 .

साखर  

२०००कि

१५/-

 ३०,०००/-

 

 .

 सायट्रिक ऍसिड  

 गरजेप्रमाणे 

 

,०००/-

 

 .

 बाटल्या १/२ किलो क्षमता  

१०,००० नग  

१.५०/-

 १५,०००/-

 

इंधन - रॉकेल 

६०० लि

/- 

३०००/-

 

स्टिकर बॅच 

५०००

५रु. / १००प्रति 

२५०/-

 

 

५६,२५०/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  उपयोगिता : 

विद्युत               १२००/- 

पाणी नळपट्टी         ६००/-  

                             -----------------

                   एकूण १८००/-  रु वर्षासाठी

 

 

. मनुष्यबळाची आवश्यकता

 

  .क्र.

 कर्मचारी वर्ग

संख्या  

सरासरी दरमहापगार  

एकूण पगार  

 .

 कुशल कामगार

 

 १,५००/-

 ,५००/-

 .

 अर्धकुशल कामगार

 -

 -

 -

 .

 अकुशल कामगार

 ८००/-

 ,६००/-

 .

 कार्यालयन कामगार

 -

 -

 -

 एकूण खेळते भांडवल : ,१०० * १२ = ३७,२००/- रु

 ,१००/-

 

 

 

 

 

 

 

. आर्थिक व्यवहार्यता : ( फिजिबिलिटी )

 खेळते भांडवलाची आवश्यकता

 

क्र

वस्तू 

 तीन महिण्यासाठी आवश्यक सटॉकिंग लेव्हल साठा 

 सरासरी दरमहा 

      .

 कच्चा माल 

 -

 १४,०६२/-

 उत्पादन प्रक्रियेच्या वेळेचा खर्च 

 -

 

 वीज पाणी खर्च 

 -

४५०/- 

 कर्मचारी वर्गाचा पगार 

 -

 ,३००/-

 एकूण खेळते  भांडवल 

२३,८१२/-

 

. प्राथमिक आणि उत्पादन पूर्व खर्च : 

.. प्राथमिक खर्च 

 

प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा खर्च : रु२००/- 

कायदेशीर खर्च (लीगल)                  : रु२००/- 

.. उभारणी (उत्पादन पूर्व खर्च

प्रवास खर्च                                 : रु५००/- 

विमा खर्च (इमारत , यंत्रसामग्री )   : - ५००/- 

सुरवातीचा खर्च                            : रु२००/- 

एकूण प्राथमिक उभारणीपूर्वीचा खर्च       : रु,६००/- 

.  प्रकल्प किंमत आणि वित्त व्यवस्था :

.क्र.

 विवरण 

 रुपये 

      

 जागा स्वतःची 

 

 इमारत 

१०,०००/- 

 यंत्रसामग्री 

,८००/- 

 

 प्राथमिक उभारणीचा खर्च 

 ,६००/- 

 

खेळते भांडवलासाठी स्वतःचा वाटा  (एकूण मागणीच्या २५टक्के)

,९५३/-

 एकूण प्रकल्पाची किंमत 

रु,०१,९३४ /-

 

 

.. वित्त व्यवस्था : पंत्रप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत 

.क्र.  

 विवरण 

 रुपये 

.  

 स्वतःची गुंतवणूक ( टक्के स्वतःची रक्कम

 ,२१८/-

 

मिळणारे बीज भांडवल  

   -

   

बँकेचे कर्ज किंवा इतर आर्थिक संस्थांचे कर्ज (९५ टक्के ) 

२३,१३५/- 

 एकूण कर्ज 

२४,३५३/-

 

.  प्रशासकीय आण विक्री खर्च : (वार्षिक

 .क्र.

 विवरण 

 रुपये 

 

प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी खर्च  

५००/- 

 

टपाल आणि दूरध्वनी खर्च  

 २००/-

 

प्रवास  रिक्षा खर्च  

५००/- 

 

 कायदा  व्यवसायिक खर्च 

२००/- 

 

 भाडे दर आणि कर खर्च 

 २००/-

 

 सुरक्षा खर्च 

   

 

 जाहिरात आणि विक्री प्रसिद्धी कमिशन 

 १०००/-

 

वाहतूक खर्च  

 ,०००/- 

   

किरकोळ खर्च  

 ५००/- 

 एकूण खर्च 

,१००/-

 

नफा पत्रक 

 ) वार्षिक मिळकत  : रु,००,०००/-

 ) एकूण खर्च (वार्षिक)  :

.क्र

 विवरण 

 रुपये 

.  

 कच्चा माल 

 ५६,२५०/-

.  

वीज पाणी खर्च  

 ,८०० /- 

.  

 कर्मचारी पगार 

३७,२००/- 

.  

 प्रशासकीय  विक्री खर्च 

,१००/- 

 .   

 व्याज (१५ टक्के)

 ,४७०/-

  

घसारा / दुरुस्ती खर्च (१० टक्के)

,६८०/- 

 एकूण खर्च :

,०४,५००/-

 

एकूण उत्पन्न (वार्षिक)

नफा = एकूण उत्पन्न - एकूण खर्च

) ( )

वार्षिक उत्पन्न - वार्षिक खर्च = वार्षिक नफा 

   ,००,००० -  ,०४,५००  = ९५००/-

   मासिक नफा = ९५००१२ = ,९५८/-

   मासिक नफा =,९५८/-