Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Posted on: 17 January 2017
  • By: admin

 

                              प्रकल्पाचे नाव : वनौषधी वनस्पती लागवड 

 

. प्रस्तावना        : सध्या रासायनिक खर्च खूप वाढत आहे त्यापाठोपाठ त्या औषधाचा दुष्परिणाम होत आहेत. त्यामुळे या उद्योगाला खूप महत्व प्राप्त झाले आहे

 

. बाजारपेठ पाहणी / अभ्यास : औषधी वनस्पतीला खूप मागणी आहे परंतु वनस्पतीची लागवड करणारे खूप कमी आहेत. त्यामुळे बाजारपेठेमध्ये वनस्पतीला खूप मागणी आहे 

 

. मागणी पुरवठा स्तिथी

) अंदाजे मागणी : १० टन 

) अंदाजे पुरवठा : टन  

) मागणी पुरवठ्यामधील फरक : टन 

 

. स्पर्धकांविषयी : औषधी वनस्पती तयार करणारे फारच कमी असून त्यांच्याकडे  गुणवत्ताधारक वनस्पती लागवड केली जात आहे 

 

. सध्याच्या किमतीचे स्वरूप : २५ रु. किलो 

 

. तुमच्या उत्पादनाचे वस्तूची किंमत : २५ रु किलो 

) वनौषधी वनस्पती लागवड विक्री 

 

. उत्पादन करावयाच्या वस्तूचे उपयोग :  

औषधी तयार करण्यासाठी 

 

. नियोजित क्षमता ( बाजारपेठ पाहणीनुसार) 

) तासांत / दिवस 

) अंदाजे वार्षिक उत्पादन : टन * वर्ष = ४००० किलो 

) विक्रीची किंमत प्रत्येकी = २५/- रु किलो 

) अंदाजे वार्षिक विक्री : ४००० * २५  रु. = ,००,०००/-

 

. उत्पादन प्रक्रिया : वनस्पती लागवड करून औषधीयुक्त वनस्पती भांगाची छाटणी करून विकणे

. जागेचा तपशील :  

) परिक्षेत्र (एरिया) : एकर ( स्वतःची

) बांधकामाचे क्षेत्रफळ : १० * १०  चौरस फूट बांधकामाचा खर्च रु. १०,०००/- 

 

. यंत्रसामग्री / स्थिर वस्तू :

 

 .क्र.

 विवरण 

पुरवठादार  

नग

खरेदी किंमत  

एकूण किंमत  

शेरा  

 

 

 

 

 

 

 

 .

स्पेअर 

स्थानिक बाजारपेठ  

 

,५००/- 

 , ५००/-

 

.  

कुदळ 

स्थानिक बाजारपेठ  

 

 १००/-

 १००/-

 

.

 फावडे 

 स्थानिक बाजारपेठ

 

 ५०/-

 १००/-

 

.

मोटार 

 स्थानिक बाजारपेठ

 

 ,०००/-

 ,०००/-

 

एकूण किंमत

 ,७००/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ) कच्च्या मालाची गरज : वर्ष ( बांधणी खर्च , नाशवंत वस्तू (consumables)) इतर

 

 .क्र.

कच्च्या मालाचे विवरण / नांव 

संख्या  

किंमत  

एकूण किंमत

शेरा  

 .

रोपटे 

 ५००० 

  /-

 १०,०००/-

 

 .

 खात 

  बॅग 

३०० /- 

 ,५००/-

 

 .

 कीडनाशक 

  लि .  

२००/-

 ,०००/-

 

 

१२,५००/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) खेळते भांडवल एक वर्षासाठी -

.  उपयोगिता

. विद्युत                 ,२०० /- 

. पाणी नळपट्टी          

                             -----------------

                   एकूण  ,२०० /- रु वर्षासाठी

 

. मनुष्यबळाची आवश्यकता

 

  .क्र.

 कर्मचारी वर्ग

संख्या  

सरासरी दरमहा पगार  

एकूण पगार  

 .

 कुशल कामगार

 

 ,५००/-

 ,५००/-

 .

 अर्धकुशल कामगार

 -

 -

 -

 .

 अकुशल कामगार

 ,०००/-

 ,०००/-

 .

 कार्यालयन कामगार

 -

 -

 -

 एकूण खेळते भांडवल : ,५०० * १२ = ३०,०००/- रु

 ,५००/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. आर्थिक व्यवहार्यता :

 

. खेळते भांडवलाची आवश्यकता

 

क्र

वस्तू 

 तीन महिण्यासाठी आवश्यक सटॉकिंग लेव्हल साठा 

 सरासरी दरमहा 

      .

 कच्चा माल 

 -

 ,१२५/-

 उत्पादन प्रक्रियेच्या वेळेचा खर्च 

 -

 

 वीज पाणी खर्च 

 -

३००/- 

 कर्मचारी वर्गाचा पगार 

 -

 ,५००/-

 एकूण खेळते  भांडवल 

१०,९२५/-

 

. प्राथमिक आणि उत्पादन पूर्व खर्च      : 

 

.. प्राथमिक खर्च 

 

प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा खर्च  : रु२००/- 

 

कायदेशीर खर्च (लीगल)                        : रु२००/- 

 

.. उभारणी (उत्पादन पूर्व खर्च) 

प्रवास खर्च                                                : रु. २००/- 

विमा खर्च (इमारत , यंत्रसामग्री )           : - 

सुरवातीचा खर्च                                        : रु२००/- 

एकूण प्राथमिक उभारणी पूर्वीचा खर्च          : रु. ८००/- 

 

 .  प्रकल्प किंमत आणि वित्त व्यवस्था : 

 

        .क्र.

 विवरण 

 रुपये 

      

 जागा स्वतःची 

 -

 इमारत 

 १०,०००/-

 यंत्रसामग्री 

 ,७०० /-

 

 प्राथमिक उभारणीचा खर्च 

 ८००/- 

 .  

खेळते भांडवलासाठी स्वतःचा वाटा  (एकूण मागणीच्या २५टक्के)

 ,७३१/-

 एकूण प्रकल्पाची किंमत 

रु. २१,२३१ /-

 

 

.. वित्त व्यवस्था : पंत्रप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत 

 

.क्र.  

 विवरण 

 रुपये 

.  

 स्वतःची गुंतवणूक ( टक्के स्वतःची रक्कम

 ,०६१/-

 

मिळणारे बीज भांडवल  

   

बँकेचे कर्ज किंवा इतर आर्थिक संस्थांचे कर्ज (९५ टक्के ) 

२०,१७०/- 

 एकूण कर्ज 

२१,२३१/-

 

.  प्रशासकीय आण विक्री खर्च : (वार्षिक

 

 .क्र.

 विवरण 

 रुपये 

 

प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी खर्च  

२००/- 

 

टपाल आणि दूरध्वनी खर्च  

 १००/-

 

प्रवास  रिक्षा खर्च  

५००/- 

 

 कायदा  व्यवसायिक खर्च 

२००/- 

 

 भाडे दर आणि कर खर्च 

 -

 

 सुरक्षा खर्च 

२००/- 

 

 जाहिरात आणि विक्री प्रसिद्धी कमिशन 

 २००/-

 

वाहतूक खर्च  

 ५००/- 

   

किरकोळ खर्च  

 २००/- 

 एकूण खर्च 

,८००/-

 

नफा पत्रक 

) वार्षिक मिळकत  : रु. ,००,०००/-

एकूण खर्च (वार्षिक)  :

 

.क्र

 विवरण 

 रुपये 

.  

 कच्चा माल 

 ,७००/-

.  

वीज पाणी खर्च  

,२०० /

.  

 कर्मचारी पगार 

३०,०००/- 

.  

 प्रशासकीय  विक्री खर्च 

,८००/

 .   

 व्याज (१५ टक्के)

 ,०२५/-

  

घसारा / दुरुस्ती खर्च (१० टक्के)

,७७०/

 एकूण खर्च 

४५,४९५/-

 

 एकूण उत्पन्न (वार्षिक)

 

नफा = एकूण उत्पन्न - एकूण खर्च

) ( )

वार्षिक उत्पन्न - वार्षिक खर्च = वार्षिक नफा 

   ,००,००० - ४५,४९५  = ५४,५०५/-

 

   मासिक नफा = ५४,५०५ / १२ = ,५४२ /-

 

   मासिक नफा = ,५४२/-

Comments

fotografia rodzinna Terapia par dla dorosłych zaufa na analizie zdarzeń w życiu pacjentów, na fabrykacji nad historiami interpersonalnymi i na docenieniu tego co pacjenci przeżywją, jakie mają intencjonalności, które są ich łaknienia, cyklicznie nieprzytomne.