Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Posted on: 17 January 2017
  • By: admin

प्रकल्पाचे नाव : शेळी संगोपन 

. प्रस्तावना :शेळी संगोपन ग्रामीण भागात करण्यासारखा उद्योग आहे कमीत कमी गुंतवणुकीत करण्यासारखा असा उद्योग आहे 

. बाजारपेठ पाहणी / अभ्यास : बाजारपेठेमध्ये सध्या मांसाला खूप मागणीनुसार पुरवठा कमी प्रमाणात होतो तसेच मांसाहार करणाऱ्याची संख्या खूप प्रमाणात असल्यामुळे या उद्योगास मागणी आहे 

. मागणी पुरवठा स्थिती :

) अंदाजे मागणी : १२०० शेळी / वर्ष 

अंदाजे पुरवठा : ६०० शेळी / वर्ष

) मागणी पुरवठ्या मधील फरक : ६०० शेळी / वर्ष

. स्पर्धकांविषयी : सध्या  या विषयात स्पर्धक कमी आहेत तसेच त्यांना तांत्रिक ज्ञान कौशल्यामुळे निश्चितच आपणच वरचढ ठरू 

. सध्याच्या किमतीचे स्वरूप : १२०० शेळी / वर्ष 

. तुमच्या उत्पादन / वस्तूची किंमत : १२०० शेळी / वर्ष 

. उत्पादन करावयाच्या वस्तूचे नाव  : शेळी संगोपन 

. उत्पादन करावयाच्या वस्तूचे उपयोग :

शेळीचा उपयोग मांसोत्पदनासाठी केला जात.  

नियोजित क्षमता (बाजरपेठ पाहणीनुसार)

) ६महिन्यासाठी १०० शेळी उत्पादन :  एक वर्षाममध्ये २०० शेळी उपादान 

)   अंदाजे वार्षिक उत्पादन : २०० शेळी 

) विक्रीची किंमत प्रत्येकी = १२००/-  शेळी

) अंदाजे वार्षिक विक्री :  ,४०,०००/-

. यंत्रसामग्री / स्थिर वस्तू :

 .क्र.

 विवरण 

पुरवठादार  

नग

खरेदी किंमत  

एकूण किंमत  

शेरा  

 

 

 

 

 

 

 

 .

खाद्यच्या खाकडी 

स्थानिक बाजारपेठ  

१०० 

१०/- 

 ,०००/-

 

.  

कुंड्या , भांडी  

स्थानिक बाजारपेठ  

 ५०

 ,२००/-

 ६०,०००/-

 

.

 शेळी  

 स्थानिक बाजारपेठ

 

 ,५००/-

 ,०००/-

 

.

बोकड  

 स्थानिक बाजारपेठ

 

 ,५००/-

 ,५००/-

 

 .

 कडबाकुट्टी  

 स्थानिक बाजारपेठ

 

 

 

 

एकूण किंमत

 ६५,५००/-

 

 

 

 

. ) कच्च्या मालाची गरज : वर्ष ( बांधणी खर्च , नाशवंत वस्तू (consumables)) इतर 

 .क्र.

कच्च्या मालाचे विवरण / नांव 

संख्या  

किंमत  

एकूण किंमत

शेरा  

 .

हिरवा चारा  

 ११६ 

११०/- टन  

 ११,६००/-

 

 .

औषधी लसी 

   

 ,५००/-

 

 .

 वाळलेला चार 

 १३ टन    

१००/- टन 

 ,३००/-

 

 .

 पशु खाद्य 

टन 

,०००/- टन 

 १५,०००/-

 

 

२९,४००/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) खेळते भांडवल एक वर्षासाठी -

.  उपयोगिता

. विद्युत                 ७५०/- 

. पाणी नळपट्टी           

                             -----------------

                   एकूण  ७५०/-  रु वर्षासाठी

 

. मनुष्यबळाची आवश्यकता

 

  .क्र.

 कर्मचारी वर्ग

संख्या  

सरासरी दरमहा पगार  

एकूण पगार  

 .

 कुशल कामगार

 

 ,०००/-

 ,०००/-

 .

 अर्धकुशल कामगार

 -

 -

 -

 .

 अकुशल कामगार

 ,०००/-

 ,०००/-

 .

 कार्यालयन कामगार

 -

 -

 -

 एकूण खेळते भांडवल : ,००० * १२ = ३६,०००/- रु

 ,०००/-

 

 

 

 

 

 

 

. आर्थिक व्यवहार्यता : ( फिजिबिलिटी )

. खेळते भांडवलाची आवश्यकता

 

क्र

वस्तू 

 तीन महिण्यासाठी आवश्यक सटॉकिंग लेव्हल साठा 

 सरासरी दरमहा 

      .

 कच्चा माल 

 -

 ,३५०/-

 उत्पादन प्रक्रियेच्या वेळेचा खर्च 

 -

 

 वीज पाणी खर्च 

 -

७५०/- 

 कर्मचारी वर्गाचा पगार 

 -

 ,०००/-

 एकूण खेळते  भांडवल 

१७,१००/-

 

. प्राथमिक आणि उत्पादन पूर्व खर्च : 

.. प्राथमिक खर्च 

 

प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा खर्च : रु२००/- 

कायदेशीर खर्च (लीगल)                  : रु२००/- 

.. उभारणी (उत्पादन पूर्व खर्च

प्रवास खर्च                                 : रु. ५००/- 

विमा खर्च (इमारत , यंत्रसामग्री )   : - ,२००/- 

सुरवातीचा खर्च                            : रु२००/- 

एकूण प्राथमिक उभारणीपूर्वीचा खर्च       : रु. ,३००/- 

.  प्रकल्प किंमत आणि वित्त व्यवस्था :

.क्र.

 विवरण 

 रुपये 

      

 जागा स्वतःची 

       -

 इमारत 

 ३०,०००/-

 यंत्रसामग्री 

 ६५,५०० /-

 

 प्राथमिक उभारणीचा खर्च 

 ,३००/- 

 

खेळते भांडवलासाठी स्वतःचा वाटा  (एकूण मागणीच्या २५टक्के)

,१३४

 एकूण प्रकल्पाची किंमत 

रु. ,०१,९३४ /-

 

 

.. वित्त व्यवस्था : पंत्रप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत 

.क्र.  

 विवरण 

 रुपये 

.  

 स्वतःची गुंतवणूक ( टक्के स्वतःची रक्कम

 १०,१९४/-

 

मिळणारे बीज भांडवल  

१५,२९०/-

   

बँकेचे कर्ज किंवा इतर आर्थिक संस्थांचे कर्ज (९५ टक्के ) 

७५,४५०/- 

 एकूण कर्ज 

,०१,९३४/-

 

.  प्रशासकीय आण विक्री खर्च : (वार्षिक

 .क्र.

 विवरण 

 रुपये 

 

प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी खर्च  

२००/- 

 

टपाल आणि दूरध्वनी खर्च  

 २००/-

 

प्रवास  रिक्षा खर्च  

२००/- 

 

 कायदा  व्यवसायिक खर्च 

२००/- 

 

 भाडे दर आणि कर खर्च 

 २००/-

 

 सुरक्षा खर्च 

५००/- 

 

 जाहिरात आणि विक्री प्रसिद्धी कमिशन 

 ५००/-

 

वाहतूक खर्च  

 ,५००/- 

   

किरकोळ खर्च  

 २००/- 

 एकूण खर्च 

,७००/-

 

नफा पत्रक 

) वार्षिक मिळकत  : रु. ,४०,०००/-

) एकूण खर्च (वार्षिक)  :

.क्र

 विवरण 

 रुपये 

.  

 कच्चा माल 

 २९,४००/-

.  

वीज पाणी खर्च  

 ७५० /

.  

 कर्मचारी पगार 

३६,०००/- 

.  

 प्रशासकीय  विक्री खर्च 

,७००/

 .   

 व्याज (१५ टक्के)

 १२,९९६/-

  

घसारा / दुरुस्ती खर्च (१० टक्के)

१२,५५०/

 एकूण खर्च 

९५,३९६/-

 

एकूण उत्पन्न (वार्षिक)

नफा = एकूण उत्पन्न - एकूण खर्च

) ( )

वार्षिक उत्पन्न - वार्षिक खर्च = वार्षिक नफा 

   ,४०,००० - ९५,३९६  = ,४४,६०३/-

   मासिक नफा = ,४४,६०३/ १२ = १२,०५०/-

   मासिक नफा =१२,०५०/-