Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/sites/default/settings.php:1) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/content/73/6851473/html/mahaudyog/includes/bootstrap.inc).
  • Posted on: 17 January 2017
  • By: admin


                  
प्रकल्पाचे नाव : ससेपालन  

. प्रस्तावना   :  ससेपालन करणे् फारा सोपेे आणि आर्थिक बाबतीत जास्त फायदा असणारा उद्योग समजला जातो कारण सशाची प्रजनन क्षमताा इतर प्राण्यांपेक्षा जास्त आहे त्यामुळे जास्त उपादान मिळते ेया प्राण्याला औषधी महत्व असल्यामुळे याला खूप महत्व प्राप्त झाले आहे

 . बाजारपेठ पाहणी / अभ्यास  : या उद्योगाकडे जास्त लोकांचा कल नाही. कारण तांत्रिक ज्ञानाच्या अभावामुळे ससेपालन उद्योग फार कमी प्रमाणात करतात. पण बाजारपेठेमध्ये ग्राहकाची खूप मागणी असल्यामुळे या उद्योगाला खूप वाव आहे  

. मागणी पुरवठा स्तिथी

) अंदाजे मागणी :१०००० किलो 

) अंदाजे पुरवठा : २००० किलो 

) मागणी पुरवठ्यामधील फरक : ८००० किलो   

. स्पर्धकांविषयी : या व्यवसायामध्ये कमी स्पर्धक आहेत  त्यांच्याकडे पुरेसे तंत्रज्ञान  नसल्यामुळे ते मागणी इतका पुरवठा करू शकत नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांचा तितका प्रतिसाद नाही 

सध्याच्या किमतीचे स्वरूप : ७५/-रु. प्रति किलो   

. तुमच्या उत्पादनाचे वस्तूची किंमत : ७५/- रु.  प्रति किलो  

. उत्पादन करव्याच्या वस्तूचे नाव : ) ससेपालन विक्री 

. सेवेचे उपायोग फायदा  : सशाचा उपयोग  खाण्यासाठी मोट्या प्रमाणात केला जातो. कारण त्यामध्ये महत्वाचे अन्नघटक मोट्या प्रमाणात आहेत तसेच औषधी गुणधर्मामुळे बऱ्याच आजारांवर त्याचा उपयोग होतो पाळीव प्राणी म्हणून सुद्धा त्याचा उपयोग होतो 

. नियोजित क्षमता ( बाजारपेठ पाहणीनुसार)

) ४०० ससे / महिने वार्षिक वेतन 

) अंदाजे वार्षिक उत्पादन :  ४००*= २००० ससे 

) विक्रीची किंमत प्रत्येकी = १५० /- रु ससा

) अंदाजे वार्षिक विक्री : २०००*१५०=,००,०००/-

. उत्पादन प्रक्रिया :  

. जागेचा तपशील :  

) परिक्षेत्र (एरिया) :५०*५०चौरस फूट (स्वतःची)

) बांधकामाचे क्षेत्रफळ : २०*२५ चौरस फूट बांधकामाचा खर्च = २५,०००/-

                                                                ------------------------------

                                                                           २५,०००/-

 

 

 

. यंत्रसामग्री / स्थिर वस्तू :

.क्र.

विवरण

पुरवठादार

नग

खरेदी किंमत

एकूण किंमत

शेरा

 

.

 पिंजरा

स्थानिक बाजारपेठ 

१००

१००/-

१०,०००/-

 

.

भांडी 

स्थानिक बाजारपेठ 

२५

५०/-

,२५०/-

 

.

ससे  युनिट 

 स्थानिक बाजारपेठ 

१००

१५०/-

१५,०००/-

 

             

एकूण किंमत                                      

२६,२५०/-

 

 

 

. ) कच्या मालाची गरज : वर्ष (बांधणी खर्च , नाशवंत वस्तू ) (Consumables) इतर 

. क्र 

 कच्या मालाचे विवरण / नांव 

 संख्या

 किंमत 

 एकूण किंमत 

शेरा  

 

 हिरवा चारा कोरडा चार 

 २५ टन 

 २०० रु./टन 

 ,०००/-

 

 

खुराक  /  खाद्           

 १५ टन 

 ,००० रु./टन 

 ६०,०००/-

 

) खेळते भांडवल एक वर्षासाठी

 ६५,०००/-

 

 

. उपयोगिता

) विद्युत १००रु. / महिना / वर्षासाठी            १२००/-

) पाणी नळपट्टी ५०रु. / महिना / वर्षासाठी         ६००/- एकूण = १८००/- 

 

. मनुष्यबळाची आवश्यकता 

.क्र 

 कर्मचारी वर्ग 

 संख्या 

 सरासरी दरमहा पगार 

एकूण पगार  

     

 कुशल कामगार 

 

 १५००/- 

 १५००/- 

 अर्धकुशल कामगार 

 -

 -

   -

 अकुशल कामगार 

 

 १०००/-

 १०००/-

 कार्यालयीन कामगार 

 -

 -

 -

 एकूण वार्षिक पगार २५००*१२ = ३०,०००/-

 

 

 

. आर्थिक व्यवहार्यता : (फिजिबिलिटी)

. खेळते भांडवलाची आवश्यकता

. क्र

वस्तू 

 तीन महिण्यासाठी आवश्यक सटॉकिंग लेव्हल साठा 

 सरासरी दरमहा 

      .

 कच्चा माल 

 -

 १६,२५०/-

 उत्पादन प्रक्रियेच्या वेळेचा खर्च 

 -

 

 वीज पाणी खर्च 

 -

४५०/- 

 कर्मचारी वर्गाचा पगार 

 -

 ,०००/-

 एकूण खेळते  भांडवल 

२५,७००/-

 

. प्राथमिक आणि उत्पादन पूर्व खर्च

.. प्राथमिक खर्च 

) प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा खर्च : रु. २००/- 

) कायदेशीर खर्च (लीगल)                  : रु. २००/- 

.. उभारणी (उत्पादन पूर्व खर्च

) प्रवास खर्च                                 : रु. २००/- 

) विमा खर्च (इमारत , यंत्रसामग्री )       :रु. ५००/- 

) सुरवातीचा खर्च                            : रु. २००/- 

एकूण प्राथमिक उभारणीपूर्वीचा खर्च       : रु. ,३००/- 

 .  प्रकल्प किंमत आणि वित्त व्यवस्था

             

.क्र.

 विवरण 

 रुपये 

       

 जागा स्वतःची 

 -

 

 इमारत 

 २५,०००/-

 यंत्रसामग्री 

 २६,२५०/-

 

 प्राथमिक उभारणीचा खर्च 

 ,३००/- 

 .  

खेळते भांडवलासाठी स्वतःचा वाटा  (एकूण मागणीच्या २५% टक्के)

 ,४२५/-

 एकूण प्रकल्पाची किंमत 

रु५८,९७५/-

 

 

.. वित्त व्यवस्था : पंत्रप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत 

 

.क्र.  

 विवरण 

 रुपये 

.  

 स्वतःची गुंतवणूक ( टक्के स्वतःची रक्कम

 ,९४८/-

 

मिळणारे बीज भांडवल  

   

बँकेचे कर्ज किंवा इतर आर्थिक संस्थांचे कर्ज (९५ टक्के

५६,०२७/- 

 एकूण कर्ज 

५८,९७५/-

 

 

 

.  प्रशासकीय आण विक्री खर्च : (वार्षिक

 .क्र.

 विवरण 

 रुपये 

 

प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी खर्च  

२००/- 

 

टपाल आणि दूरध्वनी खर्च  

 २००/-

 

प्रवास रिक्षा खर्च  

५००/- 

 

 कायदा व्यवसायिक खर्च 

२००/- 

 

 भाडे दर आणि कर खर्च 

 २००/-

 

 सुरक्षा खर्च 

,०००/- 

 

 जाहिरात आणि विक्री प्रसिद्धी कमिशन 

 २००/-

 

वाहतूक खर्च  

 ५००/- 

   

किरकोळ खर्च  

 २००/- 

 एकूण खर्च 

३२००/-

 

 

नफा पत्रक 

) एकूण खर्च (वार्षिक

 

.क्र. 

 विवरण 

 रुपये 

.  

 कच्चा माल 

 ६५,०००/-

.  

वीज पाणी खर्च  

,८००/- 

.  

 कर्मचारी पगार 

३०,०००/- 

.  

 प्रशासकीय विक्री खर्च 

,२००/- 

 .   

 व्याज (१५ टक्के)

 ,४०४/-

 

घसारा / दुरुस्ती खर्च (१० टक्के)

,१२५/- 

 एकूण खर्च 

,१३,५२९/-

 

 

एकूण उत्पन्न (वार्षिक)

नफा 

) ( )

) वार्षिक उत्पन्न - वार्षिक खर्च = वार्षिक नफा 

   ,००,००० - ,१३,५११ = ,८६,४८९/-

   मासिक नफा = ,८६,४८९ / १२ = ,५५४ = ७५

   मासिक नफा = ,५५४ = ७५